Cursusİlaç endüstrisi saha ekibinin medikal eğitimlerini desteklemek amacıyla hazırlanmış Temel Medikal Sistem Eğitimleri e-Öğrenme modülleridir.  İllüstrasyon, animasyon, ses ve videolar sayesinde konunun anlaşılma süresinn kısaltılması ve hafızada kalma süresinin uzatılması hedeflenmiştir. 

e-Cursus'da yer alan e-Öğrenme modülleri kurum ihtiyaçlarına uygun olarak dönemsel olarak kiralama ya da lisanslı satış modeli ile kullanıma sunulmaktadır. Talep edilmesi durumunda e-Öğrenme modülleri için Pleksus'a ait Eğitim Yönetim Sistemi'nin kullanılması sağlanmaktadır. e-Cursus'da yer alan modüller SCORM 1.2 ya da SCORM 2004 standartlarına uygun olarak paketlenmektedir. 

e-Cursus'da toplam 12 adet Temel Medikal Sistem Eğitimi e-Öğrenme modülü yer almaktadır;
(e-Cursus Modülleri Bilgi Kartları için modüllerin başlıklarına tıklayınız.)
 
GENEL TIP
Konu Başlıkları:
 • Hücre ve Organelleri
 •  Vücudumuzda Bulunan Dokular
 •  Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri
 
 
Özellikler:
 
 
38 Ekran
Hazırlık Testi
3 Ara Test
Tarama Testi
1 Etkileşimli Araştırma
Sesli Anlatım
Sözlükçe
Animasyon Desteği
Yazdırılabilir Metin Seçeneği

 
MEDİKAL TERMİNOLOJİ

Konu Başlıkları:
 • Terimlerin Genel Yapısı
o    Sonekler
o    Önekler
o    Kaynaştırma Ünlüsü
 •  Genel Tıp Terminolojisi
 • Hastalıklara Ait Terminoloji
 
 Özellikler:
 
54 Ekran
Hazırlık Testi
3 Ara Test
Tarama Testi
16 Etkileşimli Araştırma
Sesli Anlatım
Sözlükçe
Yazdırılabilir Metin Seçeneği

MEDİKAL SİSTEMLER TERMİNOLOJİSİ

Konu Başlıkları:
 • Terimlerin Genel Yapısı
 • Organ Sistemlerine ait Terminoloji
 • Kas-İskelet Sisteminin Terminolojisi
 • Dolaşım Sistemi Terminolojisi
 • Solunum Sistemi Terminolojisi
 • Sindirim Sistemi Terminolojisi
 • Ürogenital Sistem Terminolojisi
 • Sinir ve Duyu Sistemleri Terminolojisi
 • Endokrin Sistem Terminolojisi
Özellikler:

27 Ekran
Hazırlık Testi
1 Ara Test
Tarama Testi
8 Etkileşimli Araştırma
Sesli Anlatım
Sözlükçe
Animasyon Desteği
Yazdırılabilir Metin Seçeneği
 

DOLAŞIM SİSTEMİ

Konu Başlıkları:

 •  Dolaşım Sistemini Meydana Getiren Yapılar
  •  Kalp
  •  Kan Damarları
 •  Fonksiyonlarına Göre Dolaşım Sistemleri
 •  Dolaşım Sisteminin Görevleri
Özellikler:

35 Ekran
Hazırlık Testi
3 Ara Test
Tarama Testi
2 Etkileşimli Araştırma
Sesli Anlatım
Sözlükçe
Animasyon Desteği
Yazdırılabilir Metin Seçeneği
 

SOLUNUM SİSTEMİ
 • Solunun Sistemine Giriş ve Tanım
 • Solunum Sistemini Anatomisi
  • Solunum Sistemini Meydana Getiren Yapılar
 • Solunum Mekaniği (Soluk alıp verme işlemi)
  • Hava Alışverişini Sağlayan Basınçlar
  • Ventilasyon
  • İnspirasyon
  • Ekspirasyon
 • Solunumun Vücutta Kontrolü
  • Solunum Sistemini Meydana Getiren Yapılar
  • Bölgesel Kontrol
Özellikler:

39 Ekran
Hazırlık Testi
3 Ara Test
Tarama Testi
1 Etkileşimli Alıştırma
Sesli Anlatım
Sözlükçe
Animasyon Desteği
Yazdırılabilir Metin Seçeneği
 

SİNİR SİSTEMİ

Konu Başlıkları:
 • Sinir Sistemine Giriş
 • Sinir Hücreleri
 • Merkezi Sinir Sistemi
 • Çevresel Sinir Sistemi

Özellikler:

40 Ekran
Hazırlık Testi
4 Ara Test
Tarama Testi
1 Etkileşimli Araştırma
Sesli Anlatım
Sözlükçe
Animasyon Desteği
Yazdırılabilir Metin Seçeneği
 

SİNDİRİM SİSTEMİ

Konu Başlıkları:
 • Sindirim Sistemine Giriş ve Besinler
 • Ağız Boşluğu
 • Sindirim kanalı
 • Sindirim Bezleri
Özellikler:

46 Ekran
Hazırlık Testi
4 Ara Test
Tarama Testi
1 Etkileşimli Araştırma
Sesli Anlatım
Sözlükçe
Animasyon Desteği
Yazdırılabilir Metin Seçeneği
 

ÜREME SİSTEMİ

Konu Başlıkları:
 • Üreme Sistemine Giriş
 • Erkek Üreme Sistemi
 • Dişi Üreme Sistemi
 •  
Özellikler:

30 Ekran
Hazırlık Testi
2 Ara Test
Tarama Testi
1 Etkileşimli Araştırma
Sesli Anlatım
Sözlükçe
Animasyon Desteği
Yazdırılabilir Metin Seçeneği
 

ENDOKRİN SİSTEM

Konu Başlıkları:
 • Vücut Aktivitelerinin Yönetimi
 • Hipofiz ve Hipotalamus
 • Tiroid Hormonları
 • Adrenal Bezler
 • Pankreas
 • Kalsiyum Metabolizmasını Etkileyen Hormonlar


Özellikler:

50 Ekran
Hazırlık Testi
6 Ara Test
Tarama Testi
1 Etkileşimli Araştırma
Sesli Anlatım
Sözlükçe
Animasyon Desteği
Yazdırılabilir Metin Seçeneği
 

LENFATİK SİSTEM

Konu Başlıkları:
 • Lenfatik Sistem Tanımı
 • Lenfatik Sistemi Oluşturan Yapılar
 • Lenf Damarları
 • Lenf Kanalları
 • Lenf Nodülleri
 • Lenf Sıvısı ve Akışı
 • Lenfatik Sistem Görevleri

Özellikler:

31 Ekran
Hazırlık Testi
4 Ara Test
Tarama Testi
1 Etkileşimli Araştırma
Sesli Anlatım
Sözlükçe
Animasyon Desteği
Yazdırılabilir Metin Seçeneği

BOŞALTIM SİSTEMİ

Konu Başlıkları:
 • Boşaltım Sistemine Giriş
 • Boşaltım Sisteminin Görevleri 1
 • Boşaltım Sisteminin Görevleri 2

Özellikler:

31 Ekran
Hazırlık Testi
3 Ara Test
Tarama Testi
1 Etkileşimli Oyun
1 Etkileşimli Araştırma
Sesli Anlatım
Sözlükçe
Animasyon Desteği
Yazdırılabilir Metin Seçeneği
 

KAS - İSKELET SİSTEMİ

Konu Başlıkları:

 • Kas-İskelet Sistemine Giriş
 • Kemik ve Kıkırdak Doku
 • Eklem Yapısı ve İşlevi
 • Kas Dokusu ve Kasılma Fizyolojisi
 • Özel Anatomi

Özellikler:

43 Ekran
Hazırlık Testi
5 Ara Test
Tarama Testi
1 Etkileşimli Araştırma
Sesli Anlatım
Sözlükçe
Animasyon Desteği
Yazdırılabilir Metin Seçeneği
 
TEMEL NÜTRİSYON

Konu Başlıkları:

 • Nütrisyona Giriş
 • Makro Besinler
  • Karbonhidratlar
  • Proteinler
  • Yağlar
  • Lifler
 • Mikro Besinler
  • Mineraller
  • Eser Elementler
  • Vitaminler
  • Su
 • Beslenme Bozuklukları

Özellikler:

88 Ekran
Tarama Testi
Sesli Anlatım
Sözlükçe
Animasyon Desteği
Yazdırılabilir Metin Seçeneği
 
TEMEL İMMÜNOLOJİ

Konu Başlıkları:

 • İmmünolojide Temel Kavramlar
 • Lenfatik Sistem
 • Lenfositler
 • Antikorlar
 • Kompleman Sistemi
 • Bağışıklık&İmmün Yanıt
 • Enflamasyon
 • İmmün Yetmezlikler
 • Alerji&Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları

Özellikler:

28 Ekran
Tarama Testi
Sesli Anlatım
Sözlükçe
Animasyon Desteği
Yazdırılabilir Metin Seçeneği
 
TEMEL FARMAKOLOJİ

Konu Başlıkları:

 • Farmakolojinin Tanımı
 • Farmakokinetik
 • Farmakodinamik
 • Farmakolojide Temel Kavramlar
 • İlaçların Uygulama Yolları

Özellikler:

35 Ekran
Tarama Testi
Sesli Anlatım
Sözlükçe
Animasyon Desteği
Yazdırılabilir Metin Seçeneği
 
TEMEL MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON

Konu Başlıkları:

 • Mikrobiyolojinin Tanımı
 • Mikrobiyolojide Temel Kavramlar
 • Bakteriler
 • Virüsler
 • Mantarlar
 • Parazitler
 • Enfeksiyon

Özellikler:

29 Ekran
Tarama Testi
Sesli Anlatım
Sözlükçe
Animasyon Desteği
Yazdırılabilir Metin Seçeneği
 
TEMEL DERMATOLOJİ

Konu Başlıkları:

 • Derinin Fonksiyonları
 • Derinin Anatomisi
 • Derinin Fizyolojisi
 • Derinin Hastalıkları

Özellikler:

19 Ekran
Tarama Testi
Sesli Anlatım
Sözlükçe
Animasyon Desteği
Yazdırılabilir Metin Seçeneği
 
© Copyright 2024 Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş. Her hakları saklıdır. İzinsiz herhangi bir alıntı yapılamaz.