e-Öğrenmee-Öğrenme, pek çok bileşenin birlikte yürütülmesi gereken çözümleri barındırır. Bu sebeple sadece LMS platformlarında teknik olarak yeterli olmak ya da öğrenme yöntemlerine hakim olmak başarılı e-öğrenme çözümleri oluşturmak için yeterli değildir. E-öğrenme interdisipliner bir çalışma planı içerisinde yürütülmesi gereken çözümleri kapsar.

 
Eğitim İçerikleri Hazırlama / Dönüştürme; AICC (Aviation Industry Computer Based Training Commitee) ve SCORM (The Sharable Content Object Reference Model) standartlarıyla uyumlu olan tüm LMS Platformlarında çalışabilir ve güncellenebilir platform bağımsız içerik çözümleri sunulmaktadır. 
 
Platform Sağlama; LMS platformunu dış kaynak olarak kullanmak isteyen işortakları için isterlerine uygun LMS platformları sağlanmaktadır. 

Katalog Eğtimler;
Medikal eğitim almamış, medikal sektör çalışanları için medikal sistemlerin detaylı olarak anlatıldığı katalog Medikal Sistem e-Öğrenme Kurslarının (e-Cursus) işortaklarının eğitim süreçlerinde kullanılması sağlanmaktadır. Medikal Sistem Eğitimleri e-Öğrenme Kurslarını dönemsel olarak işortaklarının kendilerine ait LMS platformlarından ya da Pleksus'a ait LMS platformundan kullanıcılara ulaştırılması sağlanmaktadır. 
 
© Copyright 2024 Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş. Her hakları saklıdır. İzinsiz herhangi bir alıntı yapılamaz.