İçerik Hizmetleriİçerik Üretimi
Pleksus, hekim çalışanları ve eğitim teknologları ile medikal sektöre zamanında, güncel ve güvenilir içerikler üretebilmektedirler. Geçmiş tecrübeleri ve "know how" ile farklılaşan Pleksus, içerik üretimi konusunda öncü olmayı başarmış ve kalite çıtasını yükseltmeyi hedeflemiştir.

İçerik temini, başta sağlık sektörü olmak üzere firmalara çeşitli kaynaklardan edinilen bilgiler arasından istenilen konulardaki verilerin derlenmesi şeklinde yapılmaktadır. Örneğin, bir ilaç firması için kanserle ilgili haberlerin, bilgilerin ilgili kaynaklardan araştırılarak bir araya getirilmesi gibi çalışmalar yapılmaktadır. Pleksus tarafından medikal anlamda her türlü içerik hizmeti verilebilmektedir. Yalnız bu hizmet orijinal içerik oluşturma olarak değil de özet bilgilerin ayrıştırılması yoluyla yapılmaktadır. Bu konuda internetten ve basılı kaynaklardan yararlanılmaktadır. İçerik üretimi firmaların taleplerine göre, onların belirlediği çerçevelerde sağlanmaktadır. İçerik hizmeti sağlama konusunda 6 uzman doktor görev yapmaktadır. Onların dışında danışman hekimler, kanaat önderi akademisyenlerden de yararlanılmaktadır. Ayrıca metin yazarları, kendi dışında üçüncü parti ajanslar ve serbest proje metin yazarları da kaynaklarımız arasındadır. İçeriklerin görsel malzemeyle zenginleştirilmesi Pleksus Tasarım Ekibi tarafından yapılmaktadır.

İçerik Dönüştürme
Pleksus, kuruluşların var olan eğitim içeriklerini, BTE ( Bilgisayar Tabanlı Eğitim) içeriklerine dönüştürme sürecini, konusunda uzman çalışanları ile gerçekleştirmektedir. İçerikler incelenip senaryolaştırılmakta ve bu içerikler belirlenen senaryoya bağlı kalınarak yazı, ses ve animasyon olarak parçalara ayrılmaktadır. Stüdyolarda profesyonel ekipler tarafından seslendirmeler gerçekleştirilmekte, Pleksus'un multimedya ekibi animasyonlar hazırlamakta, bu parçalar birleştirilerek içerik dönüştürme işlemleri tamamlanmaktadır.
Pleksus tarafından medikal anlamda her türlü içerik dönüştürme hizmeti sağlanmaktadır. Çeşitli kaynaklardan elde edilen ham içerikler, okunabilir metne dönüştürülerek görsel sunumlar hazırlanmaktadır. Medikal dönüştürme hizmeti; ya çeviri hizmeti olarak ya bazı içerikleri eğitim materyaline dönüştürmek suretiyle ya da bu içeriğin web/cd ortamında sunulması şeklinde verilmektedir. Firmalar tarafından belirlenen hastalık grupları için, yine firmaların belirledikleri kriterler çerçevesinde araştırmalar yapılıp içerikler oluşturulmaktadır.

İçerik Yönetimi
İçerik yönetimi; var olan, üretilen veya dönüştürülen içeriklerin hangi sıralar ile birbirini izlemesi gerektiği, içeriklerin güncel tutulması, güncellenen içeriklerin birbirleri ile uyumunun sağlanması adımlarından oluşmaktadır.
© Copyright 2024 Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş. Her hakları saklıdır. İzinsiz herhangi bir alıntı yapılamaz.