Advers Olay Yönetimi

Advers olayların tek bir platformda toplanması, değerlendirilmesi, takip edilmesi ve saklanmasını sağlayan, TİTCK Farmakovijilans Çalışmalarının Usul ve Esasları Hakkında Kılavuz’unda yer alan güvenlilik veritabanı gereksinimlerini karşılayan bir web tabanlı uygulamadır.

Yeterlilik Sınavı ve Soru Bankası

Sınavlar için online soru toplanması, soruların değerlendirilmesi, soru bankası oluşturulması, sınav hazırlanması (online ve hardcopy), katılımcıların sınava başvurması, katılımcıların durumlarının takip edilmesi ve sınav raporlarının hazırlanmasını sağlayan çözümdür.

Resertifikasyon

Yeterlik serfikası alan kişi / kurumların, belirlenen bir süre sonrasında yeniden sertifikalandırma süreçlerinde kriterlere uygun olarak verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve karara bağlanma süreçlerinin online yürütülmesini sağlar.

Elektronik Hasta Kayıt ve Takip Sistemi

Epidemiyolojik Veri Toplama Çalışmaları, izlem çalışmaları, klinik araştırmalar, hasta kayıt ve takip çalışmaları amaç ve kapsama uygun olarak online olarak geliştirilmektedir.

Online Konsensus

Bir konu hakkında, konunun yetkin uzmanlarına başvurulması sonucu, görüş birliği ile karar alınma süreçlerinin Delphi Metoduna uygun olarak online yürütülmesini sağlar. Detaylı bilgi için tıklayınız.

CausaPedia

Causapedia, tıbbın her alanında özellikli, bilimsel içerikli, hakemli olgu sunumları ile eğitim materyalleri olarak videolar ve imajlar yayınlayan elektronik bir dergidir. Yılda üç sayı olarak Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayınlanır. Kabul edilen makaleler bekletilmeksizin yayına koyulur.

ENTCase

ENTCase, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi uzmanlık alanında özellikli, bilimsel içerikli, hakemli olgu sunumları yayınlayan elektronik bir dergidir. Yılda 4 sayı olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanır. Kabul edilen makaleler bekletilmeksizin yayına koyulur.

Trials-Network.org

Çok merkezli epidemiyolojik, gözlemsel, girişimsel çalışmalar için çoklu elektronik olgu rapor formlarının oluşturulmasını, çalışmalara merkez ya da hekim davet edilmesini, yeni çalışmalar için proje başvurusu yapılmasını, çalışma süresince anketler yapılmasını, sorgular ve raporlar oluşturulmasını ve tüm sürecin online yürütülmesini sağlar.

TürkMedline

Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veritabanı, Türkiye'de yayınlanan bilimsel ve süreli sağlık bilimleri dergilerinde yer alan makalelerin ortak bir alandan erişilmesini hedeflemiş ve bu hedef ile 2004 yılında internet üzerinden yayına başlamıştır.

© Copyright 2024 Pleksus Bilişim Teknolojileri A.Ş. Her hakları saklıdır. İzinsiz herhangi bir alıntı yapılamaz.